Design af IT-sikkerhedsløsninger, tilpasset virksomheden.


Løsningsdesign

Få et optimalt grundlag for din IT-sikkerhedsløsning i form af et fremtidssikret og individuelt design. Defendas hjælper dig med at udvikle en optimal teknisk løsning, der er designet til at imødekomme din virksomheds individuelle behov og konkrete forretningsopgaver

En tilpasset løsning øger dens holdbarhed

Grundlaget for en god IT-sikkerhedsløsning er et fremsynet design og en professionel projektering. Et godt design handler ikke alene om at udvikle en teknisk løsning, der kan performe og skalere – målet er en løsning, der imødekommer virksomhedens forretningsopgaver, for nu og i fremtiden. Defendas tager højde for ønsker og behov i forhold til udvidelses- og ændringsmuligheder i designet af løsningen.

Sparring og rådgivning

Vi er specialister i design og projektering i forbindelse med både simple og komplekse sikkerhedsløsninger. Vi tager udgangspunkt i en bred teknisk kompetence indenfor sikkerhed, netværk, systemintegration samt underliggende standarder. Gennem dialog og tæt samarbejde finder vi frem til den optimale løsning for din virksomhed.

Defendas har et stort kendskab til nye teknologier, som f.eks. virtualisering, cloud tjenester og de problematikker, man skal være opmærksom på. Defendas opbygger viden i en løbende proces, hvor vi afprøver og vurderer nye teknologier, implementerer dem effektivt og sikrer os, at de fungerer, som de skal. Vi vurderer de enkelte teknologier som del af et integreret system med henblik på at skabe størst værdi og udvikle løsninger.

Vi bidrager aktivt med denne viden som sparingspartner, når din virksomhed ønsker at anvende ny teknologi på en sikker og forretningsmæssig fornuftig måde.

Defendas' kompetencer til løsningsdesign omfatter bl.a.:

  • Strategisk IT-planlægning
  • Struktureret udarbejdelse af kravspecifikation og løsningsdesign
  • Ekspertise i problemudredning samt struktureret fejlsøgning
  • Revisionsstandarder og metoder
  • Udarbejdelse af dokumentation, sikkerhedsprocedurer og standarder
  • Design og implementering af samlede og komplekse IT-sikkerhedsløsninger
  • Detaljeret kendskab til vores samarbejdspartneres løsninger og deres muligheder
  • Erfaring med design og implementering af løsninger til virksomheder i mange forskellige brancher og størrelser

Få flere informationer om vores ydelser indenfor løsningsdesign ved at kontakte os