Analyse og Rådgivning indenfor risici relateret til virksomhedens IT


Analyse og Rådgivning indenfor risikostyring af virksomhedens IT-systemer 

Ved en risikovurdering gennemgår og vurderer vi virksomhedens specifikke og forretningsmæssige sikkerhedsrisici.
Vi leverer en samlet og prioriteret oversigt over konkrete forslag til anbefalede ændringer, forbedringer og tiltag for virksomhedens IT-drift & politik.
Dette skal tilsikre at virksomhedens IT-systemer og tilhørende retningslinier, stemmer overvens med det ønskede risiko niveau

Risikovurderingen kan udføres for hele virksomheden eller udvalgte områder og systemer.

En risikovurdering omfatter:

  • Præcisering af virksomhedens mål og risikovillighed
  • Afdækning og vurdering af sårbarheder i virksomhedens IT-systemer
  • Vurdering af sårbarheder og forretningsmæssig konsekvens
  • Oversigt og prioritering af tiltalg og forbedringer

En risikovurdering tilfører virksomheden det nødvendige overblik og informationer til sikre dens IT-systemer

  • Ledelsesresumé med en vurdering og et overblik over risisci og sikkerhedsniveau for virksomhedens IT-systemer
  • Detaljerede rapporter til virksomhedens IT-drift ansvarlige
  • Grundlag for at træffe prioriterede beslutninger om tiltag og forbedringer af IT-sikkerheden

Få flere informationer om vores Risk Management Services ved at kontakte os